Arhiviranje podataka prikupljenih u projektima Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP)

Podaci prikupljeni u društvenim istraživanjima imaju veliku vrijednost, ne samo za primarnu obradu, veći i za provođenje sekundarnih analiza. Međutim, oni često ostaju u posjedu istraživača koji su provodili istraživanje i nisu dostupni široj istraživačkoj zajednici, te tako ostaju nedovoljno iskorišteni. 

Stoga, cilj ovog projekta jeste prikupljanje i trajno čuvanje primarnih podataka iz svih projekata finansiranih od strane Regionalnog programa za promociju istraživanja u zemljama Zapadnog Balkana u periodu od 2008. do 2016. godine. 

Svi podaci će inicijalno biti pohranjeni u FORS bazi Švicarskog centra za ekspertizu u društvenim naukama, a nakon završetka prikupljanja biće trajno sačuvani u SEEDS bazi podataka (South Eastern European Data Services). 

U Bosni i Hercegovini projekat implementira Centar za društvena istraživanja Analitika u partnerstvu s Švicarskim centrom za ekspertizu u društvenim naukama FORS, Univerziteta u Lozani, a finansiran je od strane Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP).

 

Publikacije

Ovaj projekt nema objavljenih publikacija

Donatori

Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu

Osoblje

Tarik Jusić
Selma Korlat